Gjeldsbrev mellom privatpersoner

Det er fullt lovlig og mulig å låne ut penger til privatpersoner, selv om det er mest vanlig å førhøre seg med en bank. Gjeldsbrevet er en erklæring fra en privatperson om at han skylder penger til en annen privatperson.

Et gjeldsbrev er omsettelig. Det betyr at långiver kan omsette gjeldsbrevet (foreta kreditorbytte). Gjeldsbrevet er ikke omsettelig for låntaker. Låntaker skal til enhver tid forholde seg til den personen som kan fremvise gjeldsbrevet og som er rettmessig eier av fordringen.


// –>
// –>

Det viser seg ofte at lån mellom privatpersoner skaper problemer, på det private plan, hvis lånetaker ikke greier å betale avtalte avdrag.

Kontorfabrikken anbefaler derfor at det skrives et låneavtale mellom partene, hvis dere oppsøker nærmeste lennmanskontor eller politistajon kan de også signere som vitne. Ved en slik låneavtale står du mye sterkere hvis lånetaker i greier å betale og du må kreve inn pengene.