Frister levering årsregnskap

Siste frist for levering av årsregnskap er den 31 august ved levering via Altinn og den 31 juli hvis man leverer på papir.


// –>
// –>
// –>

Hvis fristene for levering av årsregnskap ikke overholdesså vil man med meget stor sansynlighet (99,9%) måtte betale forsinkelsesgebyr. De første 8 ukene er gebyret kr 860,- per uke, deretter kr 1720,- per uke de neste ti ukene og til slutt kr 2580,- for de siste åtte ukene. Maksimalt kan gebyrene komme opp i kr 45 000,- for at du har levert årsregnskapet for sent til Brønnøysundregistrene. Se en tabell.

Jeg er allerede forsinket, hva gjør jeg?
Du bør da ta Kontakt med Kontorfabrikken snarest, vi vil da hjelpe deg med å levere inn de nødvendige dokumentene før gebyrene begynner å løpe eller blir større.

Selv om du ikke har noen aktivitet eller bilag i firmaet så kreves det likevel at det leveres årsregnskap, slik at myndighetene har dokumentasjon på at dette stemmer.

Trenger du hjelp til å lage årsregnskap så kan Kontorfabrikken hjelpe deres firma med dette, du kan da være trygg på at vi overholder fristene for levering årsregnskap. Pris for utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning + rapportering til det det offentlige kan du lese om her: Fastpris regnskap.