Forhåndsregistrering moms

Mange nyetablerte firma har store utgifter i varer og driftsmidler før de får inntekter som gir rett til at de kan regsistrere seg i momsregistret..
Da har man mulighet til forhåndsregistrering i momsregisteret, eller å søke om tilbakegående avgiftsoppgjør.

Momsen på utgiftene/inngående moms kan trekkes fra momsen på omsetningen (utgående moms) som kommer på et senere tidspunkt. Firma da får forbedret likviditet ved at momsen blir refundert med en gang.

For registrering i momsregisteret må omsetningen i løpet av 12 måneder overstiger kr 50 000,- Mange nyetablerte firma har store investeringer i varer eller driftsmidler før de får inntekter av en slik størrelse.

Betingelsene for forhåndsregistrering er at utgiftene er betydelig større i etableringsfasen enn de vil være ved normal drift, og at omsetningen  vil overskride kr 50 000,-  når virksomheten normaliseres.

Søknad må sendes skattekontoret. Registreringen gjøres i del 2 av samordnet registermelding som kan lastes ned hos Brønnøysundsregistrene.