NUF

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Fortak – en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap. NUF er norske avdelinger av utenlandske selskap i en selskapsrettslig forstand, og kan derfor godt være skattemessig tilhørende til Norge. Ordningen blir anvendt av flere større seriøse selskaper som driver på tvers av landegrensene.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

Hva er fordelen med NUF selskap fremfor et enkeltmannsforetak?
Som i et vanlig aksjeselskap vil du bli betraktet som lønnstaker. Fordelen er at du som lønnstaker vil ha en større sosial sikkerhet og vil omfattes av lovregler i sykepengeordningen i Folketrygden, Arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet.

En selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, faller utenfor mange av disse reglene.
Den andre åpenbare fordelen er redusert risiko dersom noe skulle gå galt. Du risikerer kun å miste aksjekapitalen, mens i et enkeltmannsforetak riskerer å miste både hus, bil og eiendom.

Fordeler med NUF

NUF kontra AS

  • Man trenger ikke låse opp kr 100 000,- i aksjekapital.
  • Man behøver ikke bruke revisor (besparelse på ca. 8000-15000 årlig for små selskaper).

NUF kontra Enkeltmannsforetak

  • Begrenset risiko. Kun selskapet kan gå konkurs og du som person kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuell konkurs.
  • Økonomisk fleksibilitet. Man kan styre økonomien i selskapet og selv velge hva man eventuelt velger å ta ut i lønn.
  • Rett til 100% sykepenger. Du mottar kun 65% sykepenger fra dag 17 uten tilleggsforsikring.
  • Rett til 100% fødselspenger. Du mottar kun 65% fødselspenger.
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet.
  • Rett til dagpenger ved permisjon.
  • Rett til å motta statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise/diett.
  • Rett til minstefradrag som lønnstaker (kr 62 900).

Les mer om starte bedrift