Faktura

Faktura, spesifisert fortegnelse over de varer et (engros-)kjøp omfatter, med kvanta, priser og beløp, samt eventuelle utlegg for kjøperens regning. Som regel er også sendings- og betalingsvilkårene påført. Hvis kasserabatt inngår i betalingsvilkårene, kan den trekkes fra (nettofakturering). Selgeren har plikt til å sende faktura til kjøperen. I detaljhandelen kalles det dokument som svarer til faktura, nota.


// –>
// –>
// –>

Kilde: Store Norske Leksikon