Etablere NUF

Norsk avdeling av utenlandsk foretak

Vi har i samarbeid med et annet selskap bygget kompetanse på etablering av aksjeselskaper i England, med avdeling i Norge. Selskapene følger den Engelske selskapsloven, men kan i henhold til gjeldende EØS-avtale drive virksomhet i Norge på lik linje med norske selskaper. Det er ikke noe krav til aktivitetsnivået for virksomheten i England.

Våre tjenester
Vi tilbyr en pakkeløsning, der vi etablerer firmaet etter dine behov. Vårt tilbud inkluderer:

 • Etablering av selskapet i England
 • Firmaattest
 • Stiftelsesdokumenter
 • Standard selskapsvedtekter
 • Avgift for registrering til det britiske foretaksregisteret
 • Alle nødvendige skjema ferdig utfylt
 • Protokoll fra stiftelsesmøte
 • Protokoll fra generalforsamling
 • Styremøte for opprettelse av norsk avdeling
 • Aksjebevis
 • Utfylling og innsending av skjema med nødvendige dokumenter til foretaksregisteret

Prisen for vårt arbeid i forbindelse med etableringen av et Ltd-selskap i U.K. er NOK 3.400, men arbeidet med registrering av en norsk avdeling vil beløpe seg til ca. NOK 2.500. I tillegg kommer en avgift på NOK 2.500 fra Brønnysundregisteret.