Etablere enkeltmannsforetak eller NUF?

Er du usikker på om du du er best tjent med å etablere et enkeltmannsforetak eller et NUF foretak? Vi i Kontorfabrikken får daglige hendvendelser fra Grundere som er usikker på hvilken selskapsform de er best tjent med å benytte og fra personer som driver enkeltmannsforetak, men som syns at rettighetene er dårlige.

Risiko ved enkeltmannsforetak og NUF foretak.

Når man har et enkeltmannsforetak er du (ditt personnummer) personlig ansvarlig for all drift og forpliktelser som selskapet har. Regninger og krav fra kreditor går direkte på deg som person. Greier ikke enkeltmannsfortetaket å betale sine regninger og og overholde sine forpliktelser så kan det gå så ille at ENK slås konkurs. Skjer dette så går både du som privatperson og ditt enkeltmannsforetak konkurs.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

NUF selskap er en selskapsform med begrenset risiko. Det betyr at det er et skille mellom privat økonomi og selskapets økonomi og at foretaket er en egen selvstendig enhet adskilt fra deg som eier. Hvis man  har et NUF foretak og det viser seg at din grunder ide er mislykket så vil kun NUF`et bli slått konkurs, og du som eier vil kun miste ditt selskap. Det vil si at du ikke har personlig risiko og unngår derfor personlig konkurs.

I et NUF foretak kan du ansette deg selv, og følgelig automatisk få samme rammevilkår som vanlige ansatte. Du bestemmer selv din lønn, og det er lønnsutbetalingene som er grunnlaget for dine goder som ansatt. I et enkeltmanssforetak er det ikke mulig å ansette seg selv og du mister da disse sosiale rettighetene.

* Rett til 100 % sykepenger ved sykdom. I enkeltmannsforetak mottar kun 65 %  sykepenger.
* Rett til dagpenger ved arbeidsledighet
* Rett til dagpenger ved permisjon
* Rett til å benytte statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise / diett.
* Rett til å motta skattefri etter- og videreutdanning fra selskapet.
* Rett til minstefradrag på din personlige selvangivelse

Skatt ved enkeltmannsforetak og NUF foretak

I et enkeltmannsforetak blir overskudd skattlagt som om det var lønn, dvs at hvis du enkeltmannsforetaket går i pluss så må du betale skatt av hele overskuddet.

I et NUF foretak blir lønn regnet som en kostnad. I et NUF selskap kan du som eier selv bestemme lønnen din og overskuddet blir skattlagt med 28 %. Overskuddet etter skatt er bedriftens penger. Eieren/ne gir deretter føringer på hvordan bedriften skal disponere sitt overskudd etter skatt.

Overskuddet i et NUF foretak kan behandles på følgende to aternativer

*  La overskuddet bli værende i bedriften, slik at bedriften får en høyere egenkapital.
Overskuddet kan også investeres gjennom bedriften. Du betaler da ikke mer skatt.

* Ta ut overskuddet som utbytte til eier. Eier/e vil da motta utbytte i henhold til sin eierandel.  Når utbytte utdeles til eier som er privatperson vil du personlig måtte skatte 28 % på din private selvangivelse på mottatt utbytte.

Etter at grundere blir oppmerksom på disse forskjellene når de er usikker på om de skal etablere enkeltmannsforetak eller NUF så velger de aller fleste å registrere NUF.

Les mer om NUF