Enkelt regnskap

Regnskapsføring har aldri vært enklere. Alle typer bilag skannes og OCR-gjenkjennes.
Dvs at regnskapsprogrammet prøver å lese info som fakturanummer, fakturadato, forfallsdato, kid og kontonummer automatisk. Dette betyr at du eller regnskapsfører kun trenger å kontere/poste bilagene. (kontering betyr å lagre bilag på på rett konto, f.eks telefonregning på kontoen «Telefon»).


// –>
// –>
// –>
// –>

Med bilagene elektronisk i systemet har du alltid enkel tilgang til dokumentene.
Trenger du f.eks opplysninger om en telefonregning for 5 mnd siden kan du raskt finne det scannende bilaget ved å gå til CRM og søk opp kunde – klikk reskontro og gå til alle poster.
Da vil du finne en oversikt over alle alle inntekter og utgifter på kunde.