Egeninkasso

Egeninkasso betyr at man krever inn utestånde beløp i selgers navn, kontra et inkassobyrå som bruker byråets navn, dette har stort sett kun vært benyttet av offentlige. Kontorfabrikken har gjort noe med dette og tilbyr nå de samme rutinene til næringslivet slik at man raskere kan kreve inn pengene.

Med egeninkasso sendes kravene direkte til Namsmann mot privatpersoner og direkte til Lensmann mot bedrifter.

Lar du et tradisjonelt inkassoselskap ta jobben med dine utestånde krav tar jobben lenger tid pga at byråene er pålagt flere rutiner. Et vanlig inkassobyrå sin hensikt er å tjene mest mulig penger, dette utnytter de ved å bruke lengst mulig tid slik at gebyrene blit størst mulig.

Fakta er at at løsningsprosenten ved egeninkasso er mye høyere enn hva inkassobyråne kan vise til. Løsningraden til et tradisjonelt inkassobyrå ligger på mellom 25-30%, mens bedrifter som benytter seg av egeninkasso har en løsning på 90-95%.

Hva er fordelene med egeninkasso?
— Raskere saksbehandling = raskere penger på konto
— Mindre gebyrer = billigere for skyldner
— Bedre likviditet
— Dere beholder hovedstol + renter

Hvordan foregår dette i praksis?
— Send oss fakturakopi eller legg inn sak via vår hjemmeside
— Vi printer og sender kravet til kunde
— Kunde betaler
— Du får pengene på konto.