CRM

CRM gir mange fordeler. Alle kunder trenger oppfølging og all oppfølging tar tid. Det vil igjen si at det vil lønne seg og bruke et best mulig verktøy, dette verktøyet omtales som CRM.

Et CRM-system (Customer Relationship Management) er en ryddig måte å holde orden på alle data vedrørende den enkelte kunde.

Dagens kunder er i rask bevegelse og krever at virksomheter kontinuerlig retter søkelyset mot retning, strategier, leverandører, partnere, kort sagt alle variabler og relasjoner det er lett å ta for gitt. Økt søken etter konkurransefortrinn, bla mangel på CRM kan føre til at noen av dine beste kunder forlater deg uten at du noen gang får vite at det fantes et problem. I hvilken grad er du i stand til å reagere på, og til og med forutse, endringer i kundebehov og konkurrenters tiltak?

Et godt CRM system er et av verktøyene som kan hjelpe til å holde en god oversikt over kundene. For å få medarbeiderne til å bruke det, må grensensittet mot ditt daglige dataverktøy være så enkel som mulig.

Kontorfabrikken sitt CRM tilbyret komplett verktøy for salgsstøtte og kundeoppfølging som sikrer salgsavdelingen effektivitet og nøyaktighet.

SELGER
Kontorfabrikken CRM gjør at salgsstyrken effektivt kan følge kunden gjennom hele salgsprosessen fra opprettelse av salgsmulighet til signert avtale og videre kundeoppfølging.

Avtaler, kontaktdetaljer, notater, e-poster og dokumenter lagres på kundekortet og selger kan enkelt å se status på salgsmulighetene. All informasjon lagres på ett sted og selger unngår dobbeltregistreringer.

I 24SevenOffice CRM kan selgerne innhente oppdatert bedriftsinformasjon, nøkkeltall og kredittvurderinger.

Med økonomimodulen kan også selgeren enkelt se om kunden har betalt utsendte fakturaer.

Som selger har du alle verktøy der du trenger dem, på kundekortet, og ikke i mange forskjellige systemer. Du slipper å henvende deg til flere avdelinger for å få den informasjonen du trenger for å få gjort jobben din.

SALGSLEDER
Salgsledelsen har gjennom Kontorfabrikken CRM full kontroll over bedriftens salgsarbeid.

Du kan enkelt hente ut omfattende rapporter som måler ulike salgsrelaterte aktiviteter for hver enkelt selger, salgsteam eller avdeling. Du velger selv hvilke variabler salgsstyrken skal måles på.

Du kan sette tilganger på hva du ønsker selgerne skal se av logistikk og reskontro.

Med tilgang til systemet via Internett kan du når som helst logge deg inn for å kontrollere salgsstyrkens aktiviteter eller for å hente ut rapporter på f.eks. salgsmuligheter, gjennomførte salg eller budsjettoppnåelse.

Ved å ta i bruk IP-telefoni integrert i CRM, har du mulighet til å følge salgsstyrkens ringeaktivitet, samtidig som telefonutgiftene også reduseres kraftig.