CRM med IP-Telefoni

IP-telefoni er et verktøy i CRM som du kan anvende deg av for å ringe direkte til kunder via kundekortet og samtidig registrere en aktivitet. Via IP-telefoni kan du også få en logg over gennomførte samtaler som du kan ta ut via rapporter dersom du benytter IP-telefoni gjennom Oyatel.

IP-telefoni innstillinger (brukernavn og passord)

Når du har mottatt dine innstillinger for IP-telefoni fra Oyatel, så må disse legges inn følgende sted: Gå til CRM – kundeoppfølging – søk opp deg selv og gå til fanen Ansattinnstillinger. Der legges telefonnummer, brukernavn og passord inn. Først når du har lagt inn dette så vil telefonsamtalene dine bli registrert i rapporter. Samme sted kan du velge om du vil vise reklame som kommer opp hver gang du skal ringe ut, eller om du vil ta bort avhukingen for å unngå reklamen. Reklamen vil også komme opp så lenge du ikke har lagt inn ditt brukernavn og passord.

IP type skal settes til Callback dersom du benytter et bordapparat eller en trådløs telefon som ip-telefon. Hvis ikke så settes valget til Softphone.

Hvordan ringe til personer/kunder i CRM med IP-telefoni

Når du søker opp en bedrift eller kontaktperson i CRM – kundeoppfølging, så kan du for eksempel høyreklikke på kontakten og velge å ringe til han/henne. Dersom telefonnummeret er lagt inn i CRM så vil dette/disse komme opp som valg å ringe til. Når du velger å ringe så vil du først få opp reklame dersom du ikke har fjernet denne, og når du klikker på Continue så vil du få opp en ny rute hvor du kan sette opp en status for samtalen, og i tillegg velge å legge inn ny avtale, ny oppgave, nytt notat og opprette ny salgsmulighet i forbindelse med samtalen. Disse vil legge seg på kundekortet.

Samtalelogg

Fanen Samtalelogg i CRM på kunder vil vise hvem samtalen er ringt til og fra, telefonnummer, dato, varighet og statusen for samtalen. Det vil også vise ei grønn pil mot høyre dersom det er ringt ut fra 24SevenOffice, mens det vil vise ei blå pil mot venstre som viser at det er ringt inn til ip-telefon koblet mot 24SevenOffice. Hvis det er et vedlegg-ikon til høyre for en samtale, så betyr det at for eksempel et notat er koblet mot telefonsamtalen. I tillegg kan du endre statusen for en telefonsamtale ved å klikke på statusen, og du får da opp en nedtrekksmeny med de forskjellige statusene som du kan endre til.
Dersom du ønsker å se mer detaljer om en samtale, så kan du dobbeltklikke på linjen det gjelder, og du vil få mer detaljer om det i en egen fane i samtaleloggen. Der finnes det ikoner for å kunne legge til oppgave, avtale, notat, eller salgsmulighet som er koblet mot samtalen i ettertid.

Les mer om CRM