Archive for the ‘Ukategorisert’ Category

Regnskap Trondheim

fredag, juni 12th, 2009

Vi er en landsdekkende kjede og utfører regnskap i Trondheim. Vi utfører regnskapsarbeid for små og store bedrifter. Vårt mål er å yte god service og sette kunden i fokus.

Vi har erfaring innenfor de fleste bransjer for regnskap i Trondheim, og er opptatt av kvalitet i alle ledd.

Alle våre kunder på regnskap i Trondheim benytter et web-basert regnskapssystem som er blant de ledende i markedet. Det innebærer at våre kunder nå kan logge seg inn via vår hjemmeside for å få 24 timers tilgang til sitt regnskap og nødvendige regnskapsrapporter.

Har du behov for regnskap i Trondheim er du velkommen til å ta kontakt.

Enkeltpersonforetak

tirsdag, juni 9th, 2009

Den enkleste og mest vanlige foretaksformen er enkeltpersonforetak. Det er få formelle krav til arbeidsrutiner i et slikt firma og det er lite byråkrati ved etablering. Det er også midre krav til regnskapet.

Mange store selskaper startet en gang som enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak vil si at eieren (personnummeret) fullt ut er ansvarlig for foretakets drift og gjeld. Ansvaret er ubegrenset og personlig.


// –>
// –>
// –>

Enkeltpersonforetak er personlig ansvarlig for all drift og alle forpliktelser for selskapet. Krav fra kreditorer går direkte på deg som person. Enkeltpersonforetaket har samme økonomi som ditt navn og personnummer. Det vil si at alle dine personlige eiendeler er også selskapets eiendeler. Går enkeltpersonforetaket konkurs går også du som person konkurs.

Det at eieren fullt ut er ansvarlig for foretakets gjeld er en ulempe. Driver du et enkeltpersonforetak kan du heller ikke ansette deg selv og du mister dermed de fleste sosial goder som alle ansatte tar for gitt. Selv om du er den som utfører arbeidet, vil du ikke få status som ansatt i enkeltmannsforetaket.

Goder du mister er:

* Rett til dagpenger ved ved permisjon

* Rett til dagpenger ved arbeidsledighet

* Rett til 100% sykepenger ved sykdom, enkeltpersonforetak mottar kun 65% sykepenger.

* Rett til å motta skattefri etter og videreutdanning fra selskapet.

* Rett til å benytte statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise/diett.

* Ansatte har også rett til minstefradrag som lønnstaker (kr 63 00).

Selv om det er en del ulemper ved enkeltpersonforetak så er fordelen at det er enkelt å administrere, og at det ikke er noe krav om egenkapital ved etablering.

For etablerere som starter i det små kan ofte enkeltpersonforetak være gunstig. Særlig er enkel administrasjon og fraværet av kapitalkrav gunstig. Dersom bedriften vokser kan det derimot være naturlig å vurdere andre selskapsformer.

Ønsker du bedre vilkår enn du får med enkeltpersonforetak så bør du velge NUF eller Aksjeselskap.

Hvordan etablere AS?

onsdag, juni 3rd, 2009

Når man skal etablere et AS er det noen regler som man må følge, her har du en kort oppsummering på hvordan man skal etablere AS.


// –>
// –>
// –>
// –>

1.  Bestillingsskjema
Stifterne av AS får tilsendt et et bestillingskjema, hvor det blir nødvendige å skrive inn opplysninger (eiere, Daglig Leder, styre osv) i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Kunden velger selv revisor eller vi kan gjøre det hvis ønskelig.

2. Betaling av honorar for registreringen
Kunden betaler inn kostnader til Kontorfabrikkens bankkonto for hjelp med registreringen, utarbeidelse av dokumenter, gebyr til Brønnøysundregisteret og evt kostander til revisor for bekreftelse av aksjekapitalen. Kunden gir Kontorfabrikken legitimasjon (pass, førerlort e.l.)

3. Selskapets bankkonto
Kunden oppretter bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse». I noen banker tar dette tid. Dersom kunden ønsker det, kan vi etablere kontoen gjennom vår egen bankforbindelse Fokus Bank, som oppretter kontoen samme dag.

Kunden setter inn aksjekapitalen, kr 100 000,-  på den nye bankkontoen. Bankkontoen blir sperret for uttak inntil firmaattest for det nye selskapet blir tilsendt fra Brønnøysundregisteret.

4. Utarbeidelse av dokumenter
Kontorfabrikken setter opp stiftelsesdokument med vedtekter og åpningsbalanse samt samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret og gir dokumentene til kunden for underskrift.

5. Revisor
Revisor bekrefter at aksjekapitalen er innbetalt, at han/hun påtar seg revisoroppdraget og at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

6. Registrering i Brønnøysund
Kontorfabrikken sender de nødvendige dokumenter til Brønnøysundregistrene for registrering.
Firmaattest og aksjebok sendes kunden når registreringen er gjennomført.

Det er viktig å vite hvordan man skal etablere AS, å etablere AS er enkel prosess. Likevel ønsker de fleste som etablerer AS å bruke proffesjonell hjelp til dette, slik at man er sikret en så rask registrering, uten risiko for å motta dokumentene i retur.

Aksjeselskap

tirsdag, juni 2nd, 2009

AS er en forkortelse for aksjeselskap. I et aksjeselskap så er det selskapet som er ansvarlig om noe skulle skje og ikke privatpersoner. For å registrere AS må du/dere ha kr 100 000,- i startkapital som må settes inn på en sperret bankkonto inntil AS`et har fått organisasjonummer.


// –>
// –>
// –>

Hva er fordelen med aksjeselskap fremfor et enkeltpersonforetak?
I et AS vil du bli betraktet som lønnstaker. Fordelen er at du som lønnstaker vil ha en større sosial sikkerhet og vil omfattes av lovregler i sykepengeordningen i Folketrygden, Arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet.

En selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, faller utenfor mange av disse reglene. Den andre åpenbare fordelen er redusert risiko dersom noe skulle gå galt. Du risikerer kun å miste aksjekapitalen, mens i et enkeltmannsforetak riskerer å miste både hus, bil og eiendom.

Aksjeselskap kontra Enkeltpersonforetak

  • Begrenset risiko. Kun selskapet kan gå konkurs og du som person kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuell konkurs.
  • Økonomisk fleksibilitet. Man kan styre økonomien i selskapet og selv velge hva man eventuelt velger å ta ut i lønn.
  • Rett til 100% sykepenger. Du mottar kun 65% sykepenger fra dag 17 uten tilleggsforsikring.
  • Rett til 100% fødselspenger. Du mottar kun 65% fødselspenger.
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet.
  • Rett til dagpenger ved permisjon.
  • Rett til å motta statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise/diett.
  • Rett til minstefradrag som lønnstaker (kr 62 900).

Aksjeselskap er godt kjent i det norske næringslivet. Det medfører at et norsk AS ofte er godt egnet hvis du har behov for kassakreditter eller låne pengger til selskapet.. Er du i tillegg i en situasjon hvor du har behov for ekstern kapital til selskapet i form av investorer, vil det i mange tilfeller være klokt å benytte AS som selskapsform. Dette da noen investorer ikke har like god kjennskap til selskapsformen NUF noe som kan medføre et fokus på selskapsform, og ikke på ditt tilbud til investorene.

Starte firma Stavanger

tirsdag, juni 2nd, 2009

Starte firma i Stavanger. Kontorfabrikken har spesialert seg på firmaetablering for grundere som ønsker å starte eget firma i Stavanger. Vi har spesialert oss på registrering av AS og NUF, men hjelper også til med å starte andre organsisasjonsformer i Stavanger.

Kontorfabrikken tilbyr også regnskap og inkassotjenester for kunder i Stavanger

Har du behov for hjelp til å starte firma i Stavenger eller trenger mer informasjon så ta kontakt.

Regnskap Asker

tirsdag, juni 2nd, 2009

Regnskap Asker. Kontorfabrikken er et regnskapsbyrå med en blanding av forskjellige typer kunder i Asker med hovedvekt på små og mellomstore bedrifter. Regnskap og bokføring, fakturaservice, lønn, rapportering, årsoppgjør, selvangivelser og firmaetablering.

Vi bruker nettbasert regnskap, noe som gjør at bedrifter  får en lettere hverdag samt at regnskapsutgiftene vil bli mindre.

Vår visjon er: Vi hjelper deg å jobbe smartere

NUF og moms?

torsdag, mai 28th, 2009

Skal NUF egentlig betale moms? Den norske avdelingen er underlagt den samme merverdiavgiftsloven på lik linje med alle andre norske foretak.


// –>
// –>
// –>

Nuf kan registrere seg for moms når det har omsatt for kr 50 000,-  Nuf kan også søke om å få levere omsetningsoppgave en (1) gang per år, hvis man har en omsetning på under 1 million kroner, dette blir stort sett godtatt.

Selskapsetablering

torsdag, mai 28th, 2009

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Vi har bred kompetanse på selskapsetablering og tilbyr hjelp til etablering av alle typer selskap, også NUF (Norskregistrert Utenlandsk Foretak) som er et bra alternativ til den aksjeselskapsformen vi har i Norge. Dette blant annet fordi man ikke har et minimumskrav til aksjekapital, og er unntatt fra revisorplikten så lenge omsetningen er under 5 millioner. Vi har gode kunnskaper om NUF, og tilbyr en totalpakke der vi også sørger for å følge opp ditt engelske selskap etter gjeldende regler.

Sponsede koblinger.


// –>
// –>
// –>

Kontorfabrikken tilbyr selskapsetablering av alle organsisasjonsformer, er du usikker på hvilken foretaksform som passer deg best så ta kontakt.

Les mer om firmaetablering

Hva er bilag?

torsdag, mai 28th, 2009

Et bilag er en dokumentasjon på en transaksjon, det vil si penger som har gått ut eller inn av firmaet sin bankkonto eller kassaapperat.


// –>
// –>
// –>

I følge bokføringsloven skal det være en dokumentasjon for alle posteringer i regnskapet, alle bilag skal ha et nummer, oftest kalt bilagsnummer. Bilagsnummer gjør det enklere å finne fram til selve bilaget i regnskapet.

I følge bokføringsloven så skal alle bilag oppbevares i mist 10 år.

NUF eller AS

onsdag, mai 27th, 2009

$(document).ready(function() {

var validator = $(«#fh-signupform»).validate({
rules: {
navn: «required»,
telefon: {
required: true,
digits: true
},
epost: {
required: true,
email: true
}
},
messages: {
navn: » «,
telefon: {
required: » «,
digits: » »
},
epost: {
required: » «,
minlength: » «,
email: » »
}
},
// the errorPlacement has to take the table layout into account
errorPlacement: function(error, element) {
if ( element.is(«:radio») )
error.appendTo( element.parent().next().next() );
else if ( element.is(«:checkbox») )
error.appendTo ( element.next() );
else
error.appendTo( element.parent().next() );
},

// specifying a submitHandler prevents the default submit, good for the demo
//submitHandler: function() {
// alert(«Mottatt!»);
//},

// set this class to error-labels to indicate valid fields
success: function(label) {
// set   as text for IE
label.html(» «).addClass(«checked»);
}
});

});

Johannes Ulsund - Salgssjef FirmaHjelp

Gratis Infopakke om NUF-selskap

Motta en uforpliktende og gratis Infopakke om selskapsformen NUF.
All nøkkelinformasjon sendes direkte på e-post.

Infopakken leveres av FirmaHjelp. FirmaHjelp
har levert NUF selskap til Gründere siden
2003.

Mange som skal starte er et aksjeselskap er usikker på om de skal registrere NUF eller AS.
Kontorfabrikken hjelper til med å etablere alle typer selskaper med navn, stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg utarbeider vi alle dokumenter som skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund.


// –>
// –>
// –>

Etablere aksjeselskap
For å registrere et aksjeselskap i Norge, kreves det innbetaling av aksjekapital på kr 100.000,- I tillegg kommer registreringskostnader på kr 6 000,- til Brønnøysund, og til sist kommer kostnader til revisor for å bekrefte aksjekapitalen samt bistå med registrering. Revisor kostnadene for registrering utgjør normalt et sted mellom kr 5.000,- til kr 10.000,-

Det er altså ikke uvanlig at selve registreringskostnadene alene utgjør et sted mellom kr 15 og 25 tusen.

I et mindre AS vil den årlige revisorkostnaden normalt være i området kr 8.000 til kr 15.000.

Konklusjon
Skal man starte et aksjeselskap i Norge må man stille med min. kr 115.000,- i startkapital samt en årlig revisor kostnad på kr 10.000 – kr 15.000,-. Dette før man har omsatt for en eneste krone.

Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak
Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF) kombinerer fordelene med selvstendig næringsdrivende (ENK, DA og ANS) og aksjeselskap, dvs lav etableringskostnad og lave operasjonskostnader.

Det er registrert ca 8 500 NUF foretak i Norge. Store selskaper slik som Aktiv Kapital og If forsikring mfl. er NUF selskaper.

Denne selskapsformen egner seg like godt for grunderen som vil etablere blomsterbutikken på hjørnet som for grunderen som satser på et internasjonalt selskap med underavdelinger i flere land.
Kontorfabrikken garanterer at denne selskapsformen er i tråd med norsk og britisk lov.

Organisasjonsformen med Norsk avdeling er regulert av Haag konvensjonen av 1961 som Norge har forpliktet seg til. Dette betyr at det er aksjeloven i Storbritannia som gjelder. For deg som eier, betyr dette liberal aksjelov og lave kostnader.

Hva vi tilbyr
Kontorfabrikken hjelper til med å etablere et selskap med navn, stiftelsesdokumenter og vedtekter. I tillegg har vi utferdiget alle dokumenter som skal sendes til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Prisen for dette er kr 5900,-

Prisen inkluderer alle formaliteter og papirer som kreves for registrering av Norsk avdeling. For registrering i foretaksregisteret vil man få tilsendt en regning på kr 2 500,- fra Brønnøysund.
Det er ikke krav til ytterligere revisorbekreftelser etc.

Kontorfabrikken tilbyr en ”pakkeløsning” som består av et aksjeselskap, der morselskapet er registrert i utlandet, nærmere bestemt Storbritannia, mens datterselskapet, Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak (NUF) registreres i Norge, med norsk foretaksnummer.
Denne selskapsform er i henhold til Norsk lov og i tråd med internasjonale konvensjoner.
For eksempel er IF Skadeforsikring med foretaksnummer 981290666, et NUF selskap. Det finnes i dag ca. 8 500 registrete NUF selskap i Brønnøysund som spenner fra det minste selskap til selskaper med flere milliarder i omsetning

For alle praktiske formål blir altså selskapet å regne tilsvarende et norsk aksjeselskap, men der den Britiske aksjelov gjelder.

I Norge har etablering av aksjeselskap (AS) blitt en kostbar affære som helt klart er til hinder for nyetableringer og nye arbeidsplasser. Norsk aksjelov har ikke klart å følge med det faktum at den viktigste kapitalen er grunderens egeninnsats og kompetanse, noe som vi i Kontorfabrikken har tatt konsekvensen av.

Fordeler med NUF sammenlignet med etablering av AS
Meget lav aksjekapital
– I Norge er kravet til aksjekapital kr 100 000.,-
– Aksjekapitalen i England settes til 1£ som er ca kr 10,-

Ingen revisjonsplikt
– Revisjonsplikt inntrer ikke såfremt selskapet har en omsetning på under 5 millioner og under 5 ansatte. (Er omsetningen eller antall ansatte høyere, kan dette løses ved å ha flere selskaper)

Fordeler NUF sammenlignet med etablering av enkeltmannsforetak.
– Ikke personlig ansvarlig for selskapets gjeld
– Ved frivillig eller tvunget avslutning av selskapet er deltakernes ansvar begrenset til aksjekapitalen.

– Rett til sykepenger, dag penger ved permittering og arbeidsledighetstrygd
– De som arbeider i selskapet (inkl. eierne) er å anse som ansatte. Eierne hever derfor lønn, og har de samme rettigheter som andre arbeidstakere.

Kan ha en skattemessig fordel
– Mulighet for utbytte og kapitalbeskatning
Gir skattefritak
– Du kan benytte skattefrie dietsatser, kjøregodtgjørelser og  skattefri utleie av egen bolig til næring.

-Forskjell fra å drive som norsk aksjeselskap

Det er ingen vesentlig forskjell i reglene for drift av AS eller Ltd.
– På grunnlag av de fire friheter innenfor EØS/EU, er det fritt varebytte, fri bevegelighet for tjenester, varer, kapital og personer, og det er uten betydning hvor i EØS/EU området selskapet er registrert. Det er også fri etableringsrett, og et selskap kan velge å etablere seg der det tilbys de beste betingelsene.

Hva kreves for å opprette engelsk aksjeselskap

Firmanavn
– Navnet må ikke være brukt fra før

Deltakere
– Selskapet må ha minst en daglig leder som ikke er fradømt retten til å drive virksomhet i Storbritannia, og en sekretær. Daglig leder og sekretæren trenger ikke å være bosatt i Storbritannia.

Forretningsadresse
– Selskapet må ha en forretningsadresse i Storbritannia. Vi ordner med dette for våre kunder

Regnskap i England
– Selskapet i England må lever inn årlig regnskap. Vi gjør dette for våre kunder.

Er dette lovlig?

Til dette spørsmål kan det svares ett klart ja. I følge EØS-domstolens dom av 9.mars 1999, sak C-212/97, er etablering av selskap i England uten at det foregår noen forretningsdrift i England og med forretningsdrift kun i hjemlandet ved etablering av filial fullt lovlig, selv om det klart fremgår at dette er en unngåelse av reglene i hjemlandet om innbetaling av en minste aksjekapital. Saken var i denne dommen at det danske firma Centros Ltd etablerte selskap i England og Wales med aksjekapital på £10.-, uten at det ble etablert noen forretningsdrift i England og Wales. Erhvervs- og Selskapsstyrelsen i Danmark, som tilsvarer det norske Foretaksregisteret, mente at dette var en omgåelse av etableringsreglene i Danmark som krever minimum 120.000 kroner som aksjekapital. Saken kom opp for dansk Høyesterett, som forela spørsmålet til avgjørelse i EF-domstolen. Domstolen kom til at: «Ef-traktatens artikkel 52 og 58 er til hinder for, at en medlemsstat nekter registrering av en filial av et selskap, som er stiftet i henhold til lovgivningen i en annen medlemsstat, hvor det har sitt hjemsted, men ikke driver ervervsmessig virksomhet, når filialen ønskes opprettet, for at selskapet kan drive hele sin virksomhet i den stat, hvor filialen opprettes, således at det unngåes å stifte et selskap i den sistnevnte og derigjennom, at det i denne stat gjeldende regler om stiftelse av selskaper, som er strengere med hensyn til innbetaling av en minste selskapskapital, finder anvendelse….»

Lykke til med valget av NUF eller AS