Bokføringsloven

Kontorfabrikken har nå laget en kort og enkel oppsummering av den nye bokføringsloven. Den nye loven tredde i kraft 1.januar 2006.

Oppbevaring
Primærdokumentasjon som bilag, årsregnskap, årsberetning, reskontro, hovedbok og dokumenter fra revisor må oppbevares i 10 år i følge bokføringsloven.


// –>
// –>
// –>

Sekundærdokumentasjon som kontrakter som gjelder virksomheten, utgående pakksedler eller tilsvarende og kommunikasjon som gir vesentlig informasjon må oppbevares i 3,5 år.

Hvordan skal oppvevaring skje?

Foretak og bedrifter kan selv velge om de vil oppbevare bilag på papir eller elektronisk fra dag en (1). Med den nye bokføringsloven er det altså mulighet for å skanne inn bilag uten å måtte beholde originalen. Husk at det finnes et krav om at det må være sikkerhetskopi som må befinne seg et adskilt sted i forhold til originalen.

Bokføringsloven sier at bilagsregistrering og bokføring kan foregå utenfor Norge. Selv om bokføring skjer elektronisk i utlandet så må oppbevaringsted (server) være i Norge.

Tidsfrister.
Regnskapet må ikke være bokført sjeldnere enn hver fjerde måned i følge bokføringsloven. Dvs i praksis at merverdiloven setter de strengeste begrensningene ettersom omsetningsoppgave for moms må leveres annenhver måned. Unntak er selskaper med færre enn 300 bilag. For bedrifter med under 300 bilag som kun leverer årsoppgave for mva holder det å være ajour en gang per år.

Kontantsalg.
Der er krav om å ha kassaapparat.
Når kontantsalget overstiger kr 40 000,- inkludert moms kreves det at transaksjonen føres mot reskontro.

Diverse.
Når firma kjøper en vare er det plikt at leverandørens orgnummer føres mot reskontro.
Har du et oppdrag basert på tidforbruk skal antall timer og når (dag, ukee o.l) fremgå på faktura.

Kontorfabrikken håper at dette ga deg en en bedre forklaring enn hva som står i bokføringsloven i sin helhet med masse paragrafer og vanskelige ord.