Billig regnskap

Kontorfabrikken jobber med digitalt regnskap. Digitalt regnskap gir deg som kunde mange fordeler som vil gjøre din bedrifts hverdag enklere.


// –>
// –>
// –>

Slik foregår dette i praksis:

Utgående faktura (regninger dere sender)
— Regnskapsprogrammet inneholder et fakturapogram
— Dere lager fakura selv (eller vi kan gjøre det for dere) og sender faktura til kunde per post eller epost.
— Kunde betaler og fakturaen (bilaget) blir automatisk bokført
— Man er nødt til å bruke kidnummer for at dette skal være mulig

Inngående faktura (regninger dere mottar)
— Legg bilaget i en scanner og send det på epost til Kontorfabrikken
— Regnskapsprogrammet leser automatisk opplysninger som beløp,
fakturanr, kidnr osv.
— Vi kontorer bilaget, dvs vi fører mot rett post, telefonregning mot posten «telefoni» osv                                                                                                                               — —Du logger inn i regnskapsprogrammet og klikker på knappen «betal», regninga blir da betalt på forfallsdato på samme vis som i en nettbank. Dette er mulig fordi din bank blir integret med regnskapsprogrammet.
— Når betalingen er utført bokføres bilaget automatisk.

Oppsummering
I et tradisjonelt regnskapsbyrå sitter det ansatte og taster inn masse tall manuelt.
Vi har heller gått til innkjøp av moderne programvare, noe som sparer oss for masse jobb og som gjør at deres regnskap blir billigere.

Dere kan også logge inn på internett og hente ut rapporter, se bilag, oversikt over purringer osv ved å logge deg inn på web her

Kontorfabrikken tilbyr også fastpris på regnskap, du vil da få en garantert makspris på dine regnskapstjenester av oss.