Betalingsproblemer?

Både moderate og større betalingsproblemer kan løses. Men du må ta tak i problemene så raskt som mulig. Her får du noen tips og råd.


// –>
// –>
// –>

Moderate betalingsproblemer kan løses ved hjelp av et budsjett. Ved å sette opp et budsjett ser du hvor pengene tar veien, og du ser hvilke utgifter det lar seg gjøre å redusere. På denne måten får du full oversikt over egen økonomi, noe som er en forutsetning til å rydde opp i eventuelle betalingsproblemer.

Ta kontakt med kreditorene
Har du problemer med å møte dine økonmiske forpliktelser er det viktig at du så raskt som mulig tar kontakt med kreditorene og forklarer situasjonen for dem. Sørg for å dokumentere det du sier, ved å tilby kopi av budsjettet ditt, lønnsslipp, utgiftsdokumentasjon og lignende. Forklar at det er evnen til å betale som er svekket, ikke viljen.

Overfor kreditorer kan du foreslå at du får

  • Delt opp utestående beløp
  • Utsettelse på avdrag
  • Full betalingsutsettelse
  • Lavere rente, enten midlertidig eller permanent
  • Forlenget nedbetalingstid
  • Refinansiert lån

Dette gjelder selvsagt også når banken er kreditor. Har du problemer med å betale renter og avdrag på lånet ditt for eksempel, anbefaler vi at du snarest mulig tar kontakt med rådgiver for å diskutere hva banken kan gjøre for at du enklere skal komme deg gjennom den vanskelige perioden.

Søk hjelp hos kommunen
Alle norske kommuner skal ha et hjelpetilbud du kan henvende deg til dersom du får store gjeldsproblemer. Som regel er gjeldsrådgivning lagt til sosialtjenesten. Skulle denne tjenesten være lagt til et annet sted enn sosialtjenesten vil sosialtjenesten fortelle deg hvor du kan få hjelp.

Det kommunale hjelpetilbudet skal som et minimum hjelpe deg å sette opp budsjett, gi råd om justeringer i økonomien, og orientere deg om dine rettigheter. Om nødvendig hjelper de deg også å kontakte kreditorene om lettelser i betalingsvilkårene.

Gjeldsordningsloven
Får du alvorlige og varige betalingsproblemer kan du søke namsmannen om å komme inn under gjeldsordningsloven. Lovens formål er at gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over egen økonomi. Gjeldsordning går ut på at du i løpet av fem år skal klare å betale tilbake så mye av gjelden din som mulig. Du forplikter deg samtidig til å leve meget nøkternt i disse årene.

Før du vurderes som aktuell for gjeldsordning må du imidlertid selv ha gjort en innsats for å komme frem til en ordning med dine kreditorer, enten på egenhånd eller med hjelp fra det kommunale støtteapparatet.