Author Archive

Renholdskort

mandag, desember 7th, 2009

Renholdskort

For å bekjempe svartarbeid og sosial dumping er et forslag om obligatorisk id-kort for alle ansatte i renholdsbransjen ute på høring.

Vi i Kontorfabrikken optimaliserer, tilpasser bilder og bestiller id kort, også kalt renholdskort, for ansatte som jobber i vaske- og renholdsbransjen. Det er ikke lovlig for bedrifter å benytte egenproduserte renholdskort.

Det er kun et firma som har lov til å produsere renholdskort kort i Norge. Firmaet er Oberthur Tecnologies, som er trykker av selve id-kortene for renholdsbransjen på instruks fra Arbeids og inkluderingsdepartementet. Når bestillingen legges inn på web fotografi, signatur og legitimasjon være riktig optimalisert og redigert, hvis ikke blir ikke bestillingen godkjent.

Mange bedrifter synes det er komplisert å beskjære og optimalisere bilder til rett dimensjon og fil, og å legge inn bestillinger på renholdskortkort. Det viser seg også at mange firma heller ikke har redigeringsutstyret som man må ha for å få utført redigeringa riktig. Dette hjelper Kontorfabrikken deres firma med.

Kontorfabrikken gjør følgende:
– Optimaliserer og justerer bildemateriale.
– Bestiller renholdskortene.
– Sørger for at du får tilsendt id-kort i posten.

Følgende må du sende oss per post eller e-post for at vi skal kunne få bestilt renholdskort:
– Passbilde (lys bakgrunn og uten lue, caps)
– Signatur (skrives på et hvit ark)
– Legitimasjon (Pass, førerkort)

Vennligst legg med D-nummer eller personnummer for de som ikke har norsk legitimasjon.

Veiledning og informasjon for bestilling kan du se her.

Conta Inkasso

tirsdag, november 24th, 2009

Kontorfabrikken har nå inngått et samarbeid med Conta Inkasso. Samarbeidet gjelder salg av software for egeninkasso.

Dette vil styrke tjenesteutvalget hos Kontorfabrikken samt at vi nå kan leve vår visjon, «vi hjelper deg å jobbe smartere» full ut på inkassomarkdet. Conta Inkasso sin tjeneste for inkasso passer for alle små og mellomstore bedrifter som vil jobbe smartere.

Fordelen med Conta Inkasso kontra andre egeninkassoprorammer er deres flex abbonement, dette gjør at man kan bruke markedets raskeste innkrevingsmetode, men man slipper å administrere sakene selv.

Conta inkasso har også en innbygd tjeneste for print og posting av brev for de som administrerer utestående krav selv, med et enkelt klikk så kan man få postlagt brev innen 24 timer. Dette gjør at du kan sende inkasso selv om du skulle befinne deg på den andre siden av kloden, det eneste man trenger er en pc og internett.

For å bestille egeninkasso så kan du ta kontakt med Kontorfabrikken eller bestille på Conta Inkasso, prisen er den samme.

Hva er egeninkasso?

mandag, november 9th, 2009

Egeninkasso er den mest effektive formen for å kreve inn penger på fra trege betalere. Egeninkasso betyr at man krever inn utestående beløp i kreditor (selger) sitt navn kontra fremmedinkasso (inkassobyrå) som bruker byrået sitt navn. Det er lov om at fordringseier kan kreve inn pengene selv i stedet for å benytte et inkassobyrå.

Fakta er at egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95 % kontra inkassobyråene som kun har en løsningsgrad på 20-25 %. Den høye løsningsgraden er den største grunnen til at så mange bedrifter har gått fra å bruke et tradisjonelt inkassobyrå til egeninkasso, men det er også flere fordeler med egeninkasso.

Fordeler med egeninkasso kontra fremmedinkasso.

1. Høyere løsningsgrad. Egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95 % kontra inkassobyråene som kun har en løsningsgrad på 20-25 %.

2. Pengene raskere på konto. Egeninkasso bruker i snitt xxxx dager på å kreve inn pengene kontra fremmedinkasso som bruker xxxx dager. Med egeninkasso så kan du sende saken direkte over til utleggsforretning hos namsmannen kontra inkassobyråene som må sende inkassobrev 1 og 2, i tillegg må de også gå via forliksrådet før de kan sende saken til utleggsforretning hos namsmannen.

3. Mindre gebyr/salær kontra fremmedinkasso, på grunn av raskere saksgang, dette gjør det enklere for debitor å betale (debitor = treg betaler).

4. Du slipper å blande inn en tredjepart (inkassobyrå) som kun har som formål få gebyrene/salær til å bli så høye som mulig, slik at de kan tjene mest mulig penger. Dette er svært lite kundevennlig og gjør sjansen for at debitor overhodet greier å betale mindre.

Er det vanskelig å bruke egeninkasso?

Loven sier at når man poster et betalingskrav til skyldner så brevet skrives korrekt i henhold til inkassoloven, i tillegg sier loven at man skal utøve god inkassoskikk. Denne loven er lik både for egen- og fremmedinkasso. For å være sikker på at betalingskrav utarbeides riktig så kan man benytte et egeninkassoprogram som lager riktige brev eller benytte Kontorfabrikken til å administrere egeninkasso.

Administrasjon av egeninkasso

mandag, november 9th, 2009

Ønsker du å benytte egeninkasso, men har ikke tid eller føler at du ikke har kunnskap nok til å administrere fordringene? Kontorfabrikken hjelper deg med administrasjon av egeninkasso slik at du likevel kan benytte deg av markedets mest effektive innkrevingsmåte mot trege betalere.

Faktum er at egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95% kontra de tradisjonelle inkassobyråene som kun har en løsningsgrad på 20-25%.

Hva er administrasjon av egeninkasso?

Administrasjon av egeninkasso betyr at du outsourcer eller får en ekstern partner til å lage riktig dokumenter til riktig tid og at dette sendes per post til treg betaler og evt namsmannen hvis man må kjøre saken så langt.

Det er et krav fra myndighetene sin side at dokumenter som sendes til treg betaler er korrekte, dvs at renter er riktig fastsatt og at gebyrer/salær er i henhold til norske lover. Kontorfabrikken hjelper deg med dette slik at du overhodet ikke trenger å bekymre deg for om egeninkasso blir utført riktig eller ikke.

Hvordan fungerer dette i praksis?

— Send oss fakturakopi eller legg inn ny sak via vår hjemmeside.

— Vi lager riktig dokument og sender dette per post til treg betaler.

— Kunde betaler og vi overfører penger til deg innen 48 timer.

Hva koster admintrasjon av egeninkasso?

Som «lønn» for jobben med å administrere egeninkasso beholder vi gebyrene og vi har et lite årsgebyr på kr 990,- Ellers har du ingen kostander, vi betaler porto, konvolutter osv. Du som fakturaeier beholder hovedstol og renter.

Les mer om egeninkasso

Regnskapskontor

tirsdag, september 8th, 2009

Kontorfabrikken er et regnskapskontor for bedrifter som ønsker enkle rutiner og som ønsker å få utført regnskapet for så lav pris som mulig.

Vi benytter oss av et moderne regnskapsprogram som fører til at tiden vi bruker blir så liten som mulig. Vi har etter samtaler med over 600 selskaper utviklet et regnskapskontor tilpasset små og mellomstore bedrifter.


// –>
// –>
// –>

Vi benytter et internettbasert regnskapsprogram som er kåret til en av de smarteste løsningene i markedet. Dette betyr at våre kunder kan logge seg inn via vår hjemmeside for å få tilgang til sitt regnskap. Man kan logge seg inn når og hvor som helst så lenge man har tilgang til internett.

Alle bilag blir hos oss scannet og lagret elektronisk i regnskapet, når bilagene er registrert og lagret i regnskapet, kan papirbilagene kastes.

Fordelen med vårt internettbaserte regnskap er at man har tilgang til selv å kopiere eller printe ut bilag uten å måtte lete i regnskapspermer.

Man kan også hente ut rapporter på inntekter, utgifter, moms osv når man selv ønsker det, uten å måtte ta kontakt med regnskapsfører.

Hvordan jobber vårt regnskapskontor i praksis?
•Send oss bilag per post eller epost.
•Bilag skannes og lagres elektronisk i  regnskapet.
•Vi bokfører bilagene og utfører andre nødvendige rutiner som rapportering til myndighetene, f.eks mva.
•Logg inn med via vår hjemmeside og se regnskapet 24 timer i døgnet.

Vår timespris er kr 495,- per time.

Ta kontakt for å se om ditt firma er tjent med å benytte vårt regnskapskontor.

Regnskapskontor for barnehager

tirsdag, september 8th, 2009

Kontorfabrikken er et regnskapskontor som har spesialert seg på føre regnskap for bla barnehager. Vi er et regnskapskontor for både private og offentlige barnehager.


// –>
// –>
// –>

Vi gjør utfører følgende regnskapstjenester for barnehager:
Bokføring
Selvangivelse
Årsregnskap
Fakturering
Remmitering
Reskontroppfølging

Vi bruker et nettbasert regnskap hvor barnehagene kan logge seg på regnskapet via vår hjemmeside, har kan du ta kopi av alle bilag som vi har skannet inn og printe ut rapporter på moms, resultat, utgifter, inntekter, utestående fordringer og masse mer.

Vi får tilbakemeldinger fra barnehager som benytter oss at regnskapet er blitt enklere å forstå og kostandsbesperande kontra et «tradisjonelt» gammelt regnskapskontor for barnehager.

Reskontro

onsdag, september 2nd, 2009

Hva er reskontro? Reskontro er underkontoer i regnskapet. Her har man oversikt over pengetransaksjoner mot dine kunder eller leverandører. Det er nå pålagt å føre regnskapet mot reskontro i følge bokføringsloven.


// –>
// –>
// –>

Det fins to typer reskontro

1. Kundereskontro
Alle kunder har sin egen kundereskontro. Alle kunder skal ha et kundenummer, dette er det samme som kundereskontronummer. På kundereskontro kan man se om kunde har åpne poster eller lukkede poster. I åpen post ser man om din kunde har ubetalte faktura, i lukkede poster finner man faktuarer som er betalt.

2: Leverandørreskontro
Alle leverandører skal tildeles et leverandørnummer, også kalt leverandørreskontronummer. Her har vil man også ha åpne og lukkede poster. Åpen post betyr at din bedrift skylder penger til en leverandør, i lukkede poster vil man se beløp da har betalt til din leverandør.

Hvis man har revisjon av regnskapet så er det ikke uvanlig at revisor sender ut en saldoforespørsel til kunder eller leverandører for ta en kontroll mellom de to selskapene, på denne måten kan man sjekke reskontro og at regnskapet ikke er manipulert.

Hva er bankavstemming?

onsdag, september 2nd, 2009

Bankavstemming betyr at man kontrolerer regnskapet opp imot pengetransaksjoner. Hvis det f.eks står i regnskapet at du har kjøpt drivstoff for kr 10 000,- den siste måneden, så skal dette stå på kontutskriften også. Hvis dette ikke står i kontoutskriften er det meget sansynlig noe galt i regnskapet.


// –>
// –>
// –>

Bankavstemming utføres for hver periode slik at innberetning av moms blit korrekt, derfor er det viktig at dere sender med kontutskrift sammen med bilagene.

Id-kort byggebransjen

onsdag, august 26th, 2009

Alle bedrifter som utfører arbeid på bygg og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort, populært kalt byggekort

Byggekort skal også brukes av enkeltpersonforetak (bedrift som ikke har arbeidstakere). Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som operer i Norge innenfor den samme næringen må også bære byggekort.

Utenlandske arbeidstakere som jobber på korte oppdrag (mindre enn tre måneder) i bygg og anlegg skal også være utstyrt med byggekort. Selv om de ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse skal de likevel innmeldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Påbudet å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. Personer som transporterer varer til bygg og anleggsplasser, skal også utstyres med id-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Håndverkersfirma som kun tilbyr sine tjenester i privatmarkedet, f.eks monterer monterer nytt kjøkken, er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere med byggekort.

Les mer om å bestille byggekort

Egeninkasso

torsdag, august 13th, 2009

Egeninkasso betyr at man krever inn utestånde beløp i selgers navn, kontra et inkassobyrå som bruker byråets navn, dette har stort sett kun vært benyttet av offentlige. Kontorfabrikken har gjort noe med dette og tilbyr nå de samme rutinene til næringslivet slik at man raskere kan kreve inn pengene.

Med egeninkasso sendes kravene direkte til Namsmann mot privatpersoner og direkte til Lensmann mot bedrifter.

Lar du et tradisjonelt inkassoselskap ta jobben med dine utestånde krav tar jobben lenger tid pga at byråene er pålagt flere rutiner. Et vanlig inkassobyrå sin hensikt er å tjene mest mulig penger, dette utnytter de ved å bruke lengst mulig tid slik at gebyrene blit størst mulig.

Fakta er at at løsningsprosenten ved egeninkasso er mye høyere enn hva inkassobyråne kan vise til. Løsningraden til et tradisjonelt inkassobyrå ligger på mellom 25-30%, mens bedrifter som benytter seg av egeninkasso har en løsning på 90-95%.

Hva er fordelene med egeninkasso?
— Raskere saksbehandling = raskere penger på konto
— Mindre gebyrer = billigere for skyldner
— Bedre likviditet
— Dere beholder hovedstol + renter

Hvordan foregår dette i praksis?
— Send oss fakturakopi eller legg inn sak via vår hjemmeside
— Vi printer og sender kravet til kunde
— Kunde betaler
— Du får pengene på konto.