Arbeidsavtale ansettelse

Det er ingen krav til formkrav på arbeidskontrakter og arbeidsgivere står derfor fritt i selve ansettelsesprosessen så lenge at arbeidsmiljøloven ikke brytes. Dvs at en arbeidsvtale kan skrives slik man ønsker så lenge loven ikke brytes.


Loven sier at arbeidsavtale skal:

* Inngås snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdets begynnelse.
* Inngås skriftlig


// –>
// –>

Reglene om minstekrevet til arbeidsavtale ken leses i arbeidsmiljøloven § 14-5.

Eksempel på Arbeidsavtale kan lastes ned her.