Aksjer NUF

Det er ingen minstekrav til aksjekapitalen i engelske selskap. Du må ha minst én aksje, og denne aksjen må ha en valutaverdi. Kontorfabrikken har for enkelhets skyld satt et minstekrav på £1.

Starter du et Norsk AS er minstekravet kr 100 000,-


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>
// –>