Administrasjon av egeninkasso

Ønsker du å benytte egeninkasso, men har ikke tid eller føler at du ikke har kunnskap nok til å administrere fordringene? Kontorfabrikken hjelper deg med administrasjon av egeninkasso slik at du likevel kan benytte deg av markedets mest effektive innkrevingsmåte mot trege betalere.

Faktum er at egeninkasso har en løsningsgrad på 90-95% kontra de tradisjonelle inkassobyråene som kun har en løsningsgrad på 20-25%.

Hva er administrasjon av egeninkasso?

Administrasjon av egeninkasso betyr at du outsourcer eller får en ekstern partner til å lage riktig dokumenter til riktig tid og at dette sendes per post til treg betaler og evt namsmannen hvis man må kjøre saken så langt.

Det er et krav fra myndighetene sin side at dokumenter som sendes til treg betaler er korrekte, dvs at renter er riktig fastsatt og at gebyrer/salær er i henhold til norske lover. Kontorfabrikken hjelper deg med dette slik at du overhodet ikke trenger å bekymre deg for om egeninkasso blir utført riktig eller ikke.

Hvordan fungerer dette i praksis?

— Send oss fakturakopi eller legg inn ny sak via vår hjemmeside.

— Vi lager riktig dokument og sender dette per post til treg betaler.

— Kunde betaler og vi overfører penger til deg innen 48 timer.

Hva koster admintrasjon av egeninkasso?

Som «lønn» for jobben med å administrere egeninkasso beholder vi gebyrene og vi har et lite årsgebyr på kr 990,- Ellers har du ingen kostander, vi betaler porto, konvolutter osv. Du som fakturaeier beholder hovedstol og renter.

Les mer om egeninkasso