Archive for august, 2009

Id-kort byggebransjen

onsdag, august 26th, 2009

Alle bedrifter som utfører arbeid på bygg og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med id-kort, populært kalt byggekort

Byggekort skal også brukes av enkeltpersonforetak (bedrift som ikke har arbeidstakere). Arbeidstakere som er ansatt i utenlandske selskaper som operer i Norge innenfor den samme næringen må også bære byggekort.

Utenlandske arbeidstakere som jobber på korte oppdrag (mindre enn tre måneder) i bygg og anlegg skal også være utstyrt med byggekort. Selv om de ikke trenger oppholds- og arbeidstillatelse skal de likevel innmeldes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU).

Påbudet å ha byggekort gjelder også de som utfører støttefunksjoner som renhold, kantinedrift osv. Personer som transporterer varer til bygg og anleggsplasser, skal også utstyres med id-kort dersom arbeidet skjer regelmessig.

Håndverkersfirma som kun tilbyr sine tjenester i privatmarkedet, f.eks monterer monterer nytt kjøkken, er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere med byggekort.

Les mer om å bestille byggekort

Egeninkasso

torsdag, august 13th, 2009

Egeninkasso betyr at man krever inn utestånde beløp i selgers navn, kontra et inkassobyrå som bruker byråets navn, dette har stort sett kun vært benyttet av offentlige. Kontorfabrikken har gjort noe med dette og tilbyr nå de samme rutinene til næringslivet slik at man raskere kan kreve inn pengene.

Med egeninkasso sendes kravene direkte til Namsmann mot privatpersoner og direkte til Lensmann mot bedrifter.

Lar du et tradisjonelt inkassoselskap ta jobben med dine utestånde krav tar jobben lenger tid pga at byråene er pålagt flere rutiner. Et vanlig inkassobyrå sin hensikt er å tjene mest mulig penger, dette utnytter de ved å bruke lengst mulig tid slik at gebyrene blit størst mulig.

Fakta er at at løsningsprosenten ved egeninkasso er mye høyere enn hva inkassobyråne kan vise til. Løsningraden til et tradisjonelt inkassobyrå ligger på mellom 25-30%, mens bedrifter som benytter seg av egeninkasso har en løsning på 90-95%.

Hva er fordelene med egeninkasso?
— Raskere saksbehandling = raskere penger på konto
— Mindre gebyrer = billigere for skyldner
— Bedre likviditet
— Dere beholder hovedstol + renter

Hvordan foregår dette i praksis?
— Send oss fakturakopi eller legg inn sak via vår hjemmeside
— Vi printer og sender kravet til kunde
— Kunde betaler
— Du får pengene på konto.