Archive for juni, 2009

Regnskap Trondheim

fredag, juni 12th, 2009

Vi er en landsdekkende kjede og utfører regnskap i Trondheim. Vi utfører regnskapsarbeid for små og store bedrifter. Vårt mål er å yte god service og sette kunden i fokus.

Vi har erfaring innenfor de fleste bransjer for regnskap i Trondheim, og er opptatt av kvalitet i alle ledd.

Alle våre kunder på regnskap i Trondheim benytter et web-basert regnskapssystem som er blant de ledende i markedet. Det innebærer at våre kunder nå kan logge seg inn via vår hjemmeside for å få 24 timers tilgang til sitt regnskap og nødvendige regnskapsrapporter.

Har du behov for regnskap i Trondheim er du velkommen til å ta kontakt.

Enkeltpersonforetak

tirsdag, juni 9th, 2009

Den enkleste og mest vanlige foretaksformen er enkeltpersonforetak. Det er få formelle krav til arbeidsrutiner i et slikt firma og det er lite byråkrati ved etablering. Det er også midre krav til regnskapet.

Mange store selskaper startet en gang som enkeltpersonforetak. Enkeltpersonforetak vil si at eieren (personnummeret) fullt ut er ansvarlig for foretakets drift og gjeld. Ansvaret er ubegrenset og personlig.


// –>
// –>
// –>

Enkeltpersonforetak er personlig ansvarlig for all drift og alle forpliktelser for selskapet. Krav fra kreditorer går direkte på deg som person. Enkeltpersonforetaket har samme økonomi som ditt navn og personnummer. Det vil si at alle dine personlige eiendeler er også selskapets eiendeler. Går enkeltpersonforetaket konkurs går også du som person konkurs.

Det at eieren fullt ut er ansvarlig for foretakets gjeld er en ulempe. Driver du et enkeltpersonforetak kan du heller ikke ansette deg selv og du mister dermed de fleste sosial goder som alle ansatte tar for gitt. Selv om du er den som utfører arbeidet, vil du ikke få status som ansatt i enkeltmannsforetaket.

Goder du mister er:

* Rett til dagpenger ved ved permisjon

* Rett til dagpenger ved arbeidsledighet

* Rett til 100% sykepenger ved sykdom, enkeltpersonforetak mottar kun 65% sykepenger.

* Rett til å motta skattefri etter og videreutdanning fra selskapet.

* Rett til å benytte statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise/diett.

* Ansatte har også rett til minstefradrag som lønnstaker (kr 63 00).

Selv om det er en del ulemper ved enkeltpersonforetak så er fordelen at det er enkelt å administrere, og at det ikke er noe krav om egenkapital ved etablering.

For etablerere som starter i det små kan ofte enkeltpersonforetak være gunstig. Særlig er enkel administrasjon og fraværet av kapitalkrav gunstig. Dersom bedriften vokser kan det derimot være naturlig å vurdere andre selskapsformer.

Ønsker du bedre vilkår enn du får med enkeltpersonforetak så bør du velge NUF eller Aksjeselskap.

Hvordan etablere AS?

onsdag, juni 3rd, 2009

Når man skal etablere et AS er det noen regler som man må følge, her har du en kort oppsummering på hvordan man skal etablere AS.


// –>
// –>
// –>
// –>

1.  Bestillingsskjema
Stifterne av AS får tilsendt et et bestillingskjema, hvor det blir nødvendige å skrive inn opplysninger (eiere, Daglig Leder, styre osv) i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Kunden velger selv revisor eller vi kan gjøre det hvis ønskelig.

2. Betaling av honorar for registreringen
Kunden betaler inn kostnader til Kontorfabrikkens bankkonto for hjelp med registreringen, utarbeidelse av dokumenter, gebyr til Brønnøysundregisteret og evt kostander til revisor for bekreftelse av aksjekapitalen. Kunden gir Kontorfabrikken legitimasjon (pass, førerlort e.l.)

3. Selskapets bankkonto
Kunden oppretter bankkonto for det nye selskapet «under stiftelse». I noen banker tar dette tid. Dersom kunden ønsker det, kan vi etablere kontoen gjennom vår egen bankforbindelse Fokus Bank, som oppretter kontoen samme dag.

Kunden setter inn aksjekapitalen, kr 100 000,-  på den nye bankkontoen. Bankkontoen blir sperret for uttak inntil firmaattest for det nye selskapet blir tilsendt fra Brønnøysundregisteret.

4. Utarbeidelse av dokumenter
Kontorfabrikken setter opp stiftelsesdokument med vedtekter og åpningsbalanse samt samordnet registermelding til Brønnøysundregisteret og gir dokumentene til kunden for underskrift.

5. Revisor
Revisor bekrefter at aksjekapitalen er innbetalt, at han/hun påtar seg revisoroppdraget og at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

6. Registrering i Brønnøysund
Kontorfabrikken sender de nødvendige dokumenter til Brønnøysundregistrene for registrering.
Firmaattest og aksjebok sendes kunden når registreringen er gjennomført.

Det er viktig å vite hvordan man skal etablere AS, å etablere AS er enkel prosess. Likevel ønsker de fleste som etablerer AS å bruke proffesjonell hjelp til dette, slik at man er sikret en så rask registrering, uten risiko for å motta dokumentene i retur.

Aksjeselskap

tirsdag, juni 2nd, 2009

AS er en forkortelse for aksjeselskap. I et aksjeselskap så er det selskapet som er ansvarlig om noe skulle skje og ikke privatpersoner. For å registrere AS må du/dere ha kr 100 000,- i startkapital som må settes inn på en sperret bankkonto inntil AS`et har fått organisasjonummer.


// –>
// –>
// –>

Hva er fordelen med aksjeselskap fremfor et enkeltpersonforetak?
I et AS vil du bli betraktet som lønnstaker. Fordelen er at du som lønnstaker vil ha en større sosial sikkerhet og vil omfattes av lovregler i sykepengeordningen i Folketrygden, Arbeidsmiljøloven, ferieloven, yrkesskadeforsikring og dagpenger ved arbeidsledighet.

En selvstendig næringsdrivende som driver enkeltmannsforetak, faller utenfor mange av disse reglene. Den andre åpenbare fordelen er redusert risiko dersom noe skulle gå galt. Du risikerer kun å miste aksjekapitalen, mens i et enkeltmannsforetak riskerer å miste både hus, bil og eiendom.

Aksjeselskap kontra Enkeltpersonforetak

  • Begrenset risiko. Kun selskapet kan gå konkurs og du som person kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for eventuell konkurs.
  • Økonomisk fleksibilitet. Man kan styre økonomien i selskapet og selv velge hva man eventuelt velger å ta ut i lønn.
  • Rett til 100% sykepenger. Du mottar kun 65% sykepenger fra dag 17 uten tilleggsforsikring.
  • Rett til 100% fødselspenger. Du mottar kun 65% fødselspenger.
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet.
  • Rett til dagpenger ved permisjon.
  • Rett til å motta statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise/diett.
  • Rett til minstefradrag som lønnstaker (kr 62 900).

Aksjeselskap er godt kjent i det norske næringslivet. Det medfører at et norsk AS ofte er godt egnet hvis du har behov for kassakreditter eller låne pengger til selskapet.. Er du i tillegg i en situasjon hvor du har behov for ekstern kapital til selskapet i form av investorer, vil det i mange tilfeller være klokt å benytte AS som selskapsform. Dette da noen investorer ikke har like god kjennskap til selskapsformen NUF noe som kan medføre et fokus på selskapsform, og ikke på ditt tilbud til investorene.

Starte firma Stavanger

tirsdag, juni 2nd, 2009

Starte firma i Stavanger. Kontorfabrikken har spesialert seg på firmaetablering for grundere som ønsker å starte eget firma i Stavanger. Vi har spesialert oss på registrering av AS og NUF, men hjelper også til med å starte andre organsisasjonsformer i Stavanger.

Kontorfabrikken tilbyr også regnskap og inkassotjenester for kunder i Stavanger

Har du behov for hjelp til å starte firma i Stavenger eller trenger mer informasjon så ta kontakt.

Regnskap Asker

tirsdag, juni 2nd, 2009

Regnskap Asker. Kontorfabrikken er et regnskapsbyrå med en blanding av forskjellige typer kunder i Asker med hovedvekt på små og mellomstore bedrifter. Regnskap og bokføring, fakturaservice, lønn, rapportering, årsoppgjør, selvangivelser og firmaetablering.

Vi bruker nettbasert regnskap, noe som gjør at bedrifter  får en lettere hverdag samt at regnskapsutgiftene vil bli mindre.

Vår visjon er: Vi hjelper deg å jobbe smartere