Archive for mai, 2009

Info om inkasso

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter og info om inkasso og inkassoregler.

Inkassoregler

Inkasso

Hvordan skrive inkassovarsel

Hvordan bestille inkasso

Betalingsproblemer

Hva er utenrettslig inkasso

Hva er rettslig inkasso

Gjeldskrisetelefonen

Inkassokrav

Hvordan klage på inkasso

Gjeldsbrev mellom privatpersoner

Online Inkasso

Inkassotjenester

Inkassoservice

Rettigheter og plikter ved inkasso

Sjekke betalingsanmerkelser

Inkasso biler

Administrasjon av egeninkasso

Egeninkasso

Hva er egeninkasso

Trenger ditt firma hjelp til regnskap

For privatkunder

Gode råd for bedre økonomi

Betalingsproblemer

Har du fått krav fra oss?

Gjeldsbrev mellom privatpersoner

Conta Inkasso

Info om fakturaservice

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter og info om fakturaservice og fakturering

Fakturaservice

Hvordan fakturere med kid

Gode purreritiner

Hvordan skrive inkassovarsel

Online fakturaprogram

Jubel for kontrakt

Send regning

Send regning som epost

Fakturering integret i regskapsprogrammet

Fakturamaler

Hva er faktura

Hva er fakturaservive

Hvor stor purregebyr kan jeg kreve

Fakturamal

Fakturaprogram

Fakturalarsen

Info om regnskap

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter og info om regnskap

Regnskap på nett

Enkelt å føre regnskap

Outsource regnskapet

Billig regnskap

Regnskap på internett

Web regnskap

Årsregnskap

Bokføringsplikt

Hva er et bilag?

Skal jeg ta moms på frakt?

Regnskapsprogram for småbedrifter

Hvordan føre årsregnskap for enekltmannsforetak

Hvordan levere momsoppgave

Fakturaprogram integrert i regnskapet

Hvordan bli registrert i momsregisteret

Merverdiavgift

Hva er regnskap

Regnskapsplikt

Selvangivelse

Skatt

Omsetningsoppgave en gang per år

Papirløst regnskap

Scann bilag

Hvordan beregne moms

Revisjon via internett

Rutiner Regnskap

Lønnskjøring

Hvorfor føre regnskap

Hvorfor nettbasert regnskap

Regnskap for AS

Regnskapskurs

Mva frist

Regnskap for snekkere

Regnskap for grundere

Regnskap for enkeltmannsforetak

Hva er regnskap

Fastpris regnskap

Bokføringsloven

Utsette selvangivelse for firma

Frister for levering av årsregnskap

Les mer om regnskap

Les mer om regnskapsprogram

Hvor fører vi regnskap

Hva er bankavstemming

Reskontro

Regnskapskontor for barnehager

Regnskapskontor

Info om firmaetablering

tirsdag, mai 26th, 2009

Her kan du finne nyheter og info om firmaetablering.

Firmaetablering

Enkeltpersonforetak

AS

Etablere enkeltmannsforetak eller NUF

Starte Firma

Firmahjelp

Fordeler med NUF

Bestille NUF

Hvordan etablere AS?

Etablere NUF

NUF regnskap og skatt

Risiko med NUF

NUF aksjekapital

NUF revisor

NUF sykepenger

NUF Dagpenger

NUF Pensjonspoeng

Kort om NUF

Hvorfor NUF

Er NUF lovlig

NUF foretak

NUF og moms

Aksjer i NUF

Registrere foretak

Pris NUF selskap

Hvorfor NUF

NUF eller AS

Hvordan bestille NUF

Starte Bedrift

Selskapsetablering

Hvor kan jeg etablere firma?

Frister levering årsregnskap

torsdag, mai 14th, 2009

Siste frist for levering av årsregnskap er den 31 august ved levering via Altinn og den 31 juli hvis man leverer på papir.


// –>
// –>
// –>

Hvis fristene for levering av årsregnskap ikke overholdesså vil man med meget stor sansynlighet (99,9%) måtte betale forsinkelsesgebyr. De første 8 ukene er gebyret kr 860,- per uke, deretter kr 1720,- per uke de neste ti ukene og til slutt kr 2580,- for de siste åtte ukene. Maksimalt kan gebyrene komme opp i kr 45 000,- for at du har levert årsregnskapet for sent til Brønnøysundregistrene. Se en tabell.

Jeg er allerede forsinket, hva gjør jeg?
Du bør da ta Kontakt med Kontorfabrikken snarest, vi vil da hjelpe deg med å levere inn de nødvendige dokumentene før gebyrene begynner å løpe eller blir større.

Selv om du ikke har noen aktivitet eller bilag i firmaet så kreves det likevel at det leveres årsregnskap, slik at myndighetene har dokumentasjon på at dette stemmer.

Trenger du hjelp til å lage årsregnskap så kan Kontorfabrikken hjelpe deres firma med dette, du kan da være trygg på at vi overholder fristene for levering årsregnskap. Pris for utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning + rapportering til det det offentlige kan du lese om her: Fastpris regnskap.

Utsette selvangivelse for firma

torsdag, mai 14th, 2009

Sliter du å bli ferdig med selvangivelsen innen fristen den 31 mai? Du kan nå søke om å utsette innlevering av selvangivelsen for firma, dette gjøres via Alltin og alle får automatisk 14 dagers utsettelse.


// –>
// –>
// –>

Trenger du mer enn14 dagers utsettelse for innlevering av selvangivelsen så må du sende epost til din skatteregion og begrunne hvorfor du har behov for mer enn 14 dagers utsettelse . Grunner til dette være at du har blitt syk og lignende.

Vet du med sikkerhet at du ikke greier å overholde fristen så ikke nøl med å søke om utsettelse av selvangivelsen for firmaet ditt, hvis fristene for levering ikke overholdes så vil man bli skjønnslignet og sjansen for bokettersyn økes betraktelig. Ca 1 av 10 søker om å få utsette selvangivelsen for firma.

Bruker du et et et eksternt regnskapskontor så har ofte regnskapskontoret andre frister enn et «vanlig» foretak for sine kunder. Et regnskapskontor har uansett krav til å levere innenfor sine gitte frister, slik at ditt foretak slipper å bli skjønnslignet for å ha levert årsregnskapet for sent.

Jeg er allerede forsinket, hva gjør jeg?
Ta kontakt med Kontorfabrikken snarest, så hjelper vi deg med å levere inn de nødvendige dokumentene før du risikerer å bli skjønnslignet. Vi bistår også med å å skrive en søknad om utsettelse av selvangivelse for firma som ikke bruker oss på regnskap til daglig.

Etablere enkeltmannsforetak eller NUF?

torsdag, mai 7th, 2009

Er du usikker på om du du er best tjent med å etablere et enkeltmannsforetak eller et NUF foretak? Vi i Kontorfabrikken får daglige hendvendelser fra Grundere som er usikker på hvilken selskapsform de er best tjent med å benytte og fra personer som driver enkeltmannsforetak, men som syns at rettighetene er dårlige.

Risiko ved enkeltmannsforetak og NUF foretak.

Når man har et enkeltmannsforetak er du (ditt personnummer) personlig ansvarlig for all drift og forpliktelser som selskapet har. Regninger og krav fra kreditor går direkte på deg som person. Greier ikke enkeltmannsfortetaket å betale sine regninger og og overholde sine forpliktelser så kan det gå så ille at ENK slås konkurs. Skjer dette så går både du som privatperson og ditt enkeltmannsforetak konkurs.


// –>
// –>
// –>
// –>
// –>

NUF selskap er en selskapsform med begrenset risiko. Det betyr at det er et skille mellom privat økonomi og selskapets økonomi og at foretaket er en egen selvstendig enhet adskilt fra deg som eier. Hvis man  har et NUF foretak og det viser seg at din grunder ide er mislykket så vil kun NUF`et bli slått konkurs, og du som eier vil kun miste ditt selskap. Det vil si at du ikke har personlig risiko og unngår derfor personlig konkurs.

I et NUF foretak kan du ansette deg selv, og følgelig automatisk få samme rammevilkår som vanlige ansatte. Du bestemmer selv din lønn, og det er lønnsutbetalingene som er grunnlaget for dine goder som ansatt. I et enkeltmanssforetak er det ikke mulig å ansette seg selv og du mister da disse sosiale rettighetene.

* Rett til 100 % sykepenger ved sykdom. I enkeltmannsforetak mottar kun 65 %  sykepenger.
* Rett til dagpenger ved arbeidsledighet
* Rett til dagpenger ved permisjon
* Rett til å benytte statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise / diett.
* Rett til å motta skattefri etter- og videreutdanning fra selskapet.
* Rett til minstefradrag på din personlige selvangivelse

Skatt ved enkeltmannsforetak og NUF foretak

I et enkeltmannsforetak blir overskudd skattlagt som om det var lønn, dvs at hvis du enkeltmannsforetaket går i pluss så må du betale skatt av hele overskuddet.

I et NUF foretak blir lønn regnet som en kostnad. I et NUF selskap kan du som eier selv bestemme lønnen din og overskuddet blir skattlagt med 28 %. Overskuddet etter skatt er bedriftens penger. Eieren/ne gir deretter føringer på hvordan bedriften skal disponere sitt overskudd etter skatt.

Overskuddet i et NUF foretak kan behandles på følgende to aternativer

*  La overskuddet bli værende i bedriften, slik at bedriften får en høyere egenkapital.
Overskuddet kan også investeres gjennom bedriften. Du betaler da ikke mer skatt.

* Ta ut overskuddet som utbytte til eier. Eier/e vil da motta utbytte i henhold til sin eierandel.  Når utbytte utdeles til eier som er privatperson vil du personlig måtte skatte 28 % på din private selvangivelse på mottatt utbytte.

Etter at grundere blir oppmerksom på disse forskjellene når de er usikker på om de skal etablere enkeltmannsforetak eller NUF så velger de aller fleste å registrere NUF.

Les mer om NUF

Regnskapsfører i Oslo

mandag, mai 4th, 2009

Er du på utkikk etter regnskapsfører i Oslo? Kontorfabrikken jobber med internettbasert regnskap og vi kan hjelpe deg hvis du er på utkikke etter regnskapsfører i Oslo.


// –>
// –>
// –>

Mange firma som er på leting etter regnskapsfører i Oslo er usikker på hva deres regnskapsutgifter vil koste, derfor tilbyr vi fastpris på regnskapstjenester.

Ønsker du tilbud på regnskapsfører i Oslo så kan du ta kontakt eller se våre fastpriser på regnskap.